Permissiemarketing en de Wet bescherming persoonsgegevens

Ons systeem werkt op basis van de zogenaamde 'Permissiemarketing'. Wanneer u als klant van ons bedrijf regelmatig contact met ons hebt, zoals bijvoorbeeld bij werkplaatsbezoek, APK, afloop garantie of aflevering, dan vragen wij u, teneinde voor het gebruik daarvan, om uw e-mailadres met als doel u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van voor u relevante zaken. Er is dus sprake van een leverancier-klantrelatie, die wij zo zorgvuldig mogelijk willen onderhouden, in beider belang.

Daarnaast krijgt u ter bevestiging van de ontvangst van uw e-mailadres een aan u gerichte e-mail, waarin wij u met een inlognaam en een wachtwoord via een link toegang verschaffen tot een zogenaamde 'klantensite'.

Deze klantensite verschaft u inzage in alle van u bekende gegevens, die wij in ons computersysteem hebben opgeslagen. Met deze inzage voldoen wij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De in de klantensite getoonde gegevens kunt u niet alleen inzien, maar u kunt ze ook aanvullen, wijzigen en corrigeren. Deze verzoeken tot aanvulling, enz. worden automatisch door ons bedrijf ontvangen en conform uw verzoek gewijzigd. Ook de meest belangrijke gegevens rondom uw eigen auto hebben wij onder de rubriek 'Mijn voertuigen' voor u samengevat.

Tevens kunt u in het menu-item 'contactvoorkeuren' aangeven wat u wel en niet van ons wilt ontvangen. Standaard gaan wij er van uit dat berichten, gericht op het bezit van uw eigen auto en het feit dat u klant bent bij ons bedrijf, voor u relevant zijn. Er zijn 2 profielen ter beschikking, te weten:

> Serviceberichten
> Nieuwsbrieven

Serviceberichten:

Denk hierbij aan afloop garantie, de komende APK-keuring, en na een werkplaatsbezoek de vraag of alles volledig naar uw wens is gegaan. Op deze e-mailberichten kunt u rechtstreeks reageren, en wij zullen deze e-mailberichten zo snel mogelijk beantwoorden.

Tevens ontvangt u nieuws van ons als uw leverancier. Van algemene informatie, tot specifieke zaken als wijzigingen in ons bedrijf, uitbreidingen van onze dienstverlening, enz.

Nieuwsbrieven:

Indien u dit vakje aan laat staan, verstrekken wij u ook commerciële informatie. Nieuws en persberichten van uw merk, maar ook diverse acties, aanbiedingen kunnen u niet meer ontgaan, want ook informatie over actiemodellen, shows en advertenties bereikt u.

De keuze van deze profielen is na inloggen op de klantensite door u eenvoudig in te stellen, en wij garanderen dan ook dat wij uitsluitend conform deze door u aangegeven keuzes zullen handelen.

Hiermee voorkomen wij dat u ongevraagde e-mailberichten van ons ontvangt. Indien u helemaal niets meer wilt ontvangen, kunt u beide vakjes uitzetten. Wij zullen er dan voor zorgen dat al uw gegevens in ons computersysteem worden geblokkeerd, dan wel verwijderd.

Met deze dienstverlening vertrouwen wij als uw dealer de makkelijkst mogelijke vorm van communicatie met u te onderhouden. Wij gaan immers uit van de Permissiemarketing en van het feit dat u een leverancier-klantrelatie met ons wilt hebben.

Door deze leverancier-klantrelatie grotendeels via Internet en e-mail te laten verlopen, dragen wij ook een stukje bij aan de bescherming van het milieu. Permissiemarketing is dus de basis van onze werkwijze en op deze wijze kunt u dus zelf alles beheren rondom de communicatie die u met ons verkiest te willen onderhouden.

Vestigingen

Tiel
ŠKODA Tiel
SEAT Tiel
Bedrijfswagencentrum Tiel
Gorinchem
Tel. 0344-613211
Tel. 0344-613211
Tel. 0344-613211
Tel. 0344-638077
Tel. 0183-407555
Audi Gorinchem
ŠKODA Gorinchem
SEAT Gorinchem (Service)
Culemborg
Zaltbommel
Tel. 0183-407555
Tel. 0183-641050
Tel. 0183-407555
Tel. 0345-516211
Tel. 0418-681222
Audi Geldermalsen
Druten (Service)
De Onderdelendienst
Tel. 0345-820020
Tel. 0487-597240
Tel. 085-0407654